Referat generalforsamling - 2016

Referat generalforsamling - 2016

10. marts kl. 18.30 Café Aroma

 1. Valg af dirigent og referent
  Carsten V. Nielsen fra Hotel Christiansminde blev valgt som ordstyrer.
  Søs Grützmeier – Svendborg Kommune blev valgt som referent
   
 2. Formandens beretning
  Beretningen startede med at Cittaslowrådet præsenterede sig. Derefter gennemgik formanden året der gik.
   
  1. Der er blevet lavet en ny Cittaslowbrochure. Brochuren er en oversigt over Cittaslowvirksomheder i Svendborg Kommune. Brochuren skal revideres jævnligt i forhold til medlemmer i Cittaslow Svendborg. Brochuren er udarbejdet i et samarbejde mellem Maja Rosendal Avnbøg (E-skribenten), Sille Lisby (Tegnestuen1) og Svendborg Kommune.
   Brochuren fik mange rosende ord med på vejen.
    
  2. Cittaslow har fået en ny hjemmeside.
   Hjemmesiden er udarbejdet af Svendborg Kommune. Hvis der er nogle, som finder fejl og mangler, så send informationen til Søs, så det kan blive rettet.
    
  3. 14. august havde Svendborg Havn en Cittaslowtur til Skarø med MS Helge.
   På færgeturen til Skarø spillede ’Grønt Lys’ folk fik et glas mousserende vin. På Skarø spiste deltagerne på Café Sommersild. Bagefter var der et oplæg om Cittaslow. Efter middagen gik man en tur til kirken. Turen sluttede ved Skarø Is inden sejlturen hjem.   
   Arrangementet var udsolgt.
    
  4. Cittaslowdagen var i 2015 den 26. september. Cittaslowdagen blev afholdt på Harders. Kulinarisk Sydfyns stod for maden. Zozocial stod for kaffen og Skårup Vingård – ja forslag af vin. Desuden var der lavet en udstilling af materiale fra de Cittaslowcertifiserede.
   Se fotos fra dagen her.
    
  5. Endelig havde formanden ros til Christian Dan – Mit Svendborg og Margit Lolk – Lolk Bevægelse, som begge gør et stort stykke arbejde for Cittaslow i Svendborg.     
    
 3. Regnskab
  Jørn Skaarup Christensen fra Dansk Revision har gennemgået regnskabet. Regnskabet er godkendt uden bemærkninger.

  I forbindelse med gennemgang af regnskabet blev det besluttet

  1. At der hurtigst muligt skal sendes en faktura for 2016.
  2. Fremover skal faktura sendes i januar. 
    
 4. Fastlæggelse af kontingent
  Man fastholder 300,- kr. om året
   
 5. Indkomne forslag
  Cittaslowrådet indstillede et ændringsforslag til vedtægterne §3 stk. 2 ændres fra:
  Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med mindst tre ugers varsel.
  Til:
  Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst tre ugers varsel.
  Ændringsforslaget blev vedtaget.
   
 6. Valg af medlemmer til Cittaslowrådet
  1. På valg: Mikael Hansen, Jay Brun, Mai-Britt Strøm og Christian Dan Jensen – alle modtog genvalg.
  2. Mads Wellejus og Sten Jørgensen genopstillede ikke.
  3. Der blev valgt 4 nye medlemmer
   Margit Lolk, Anna Pia Holmgård, Maja Rosendal Avnbøg og Dorte Have.

   På førstkommende Cittaslowrådsmøde, skal rådet konstituere sig.
    

 7. Valg af revisor
  Carsten. V. Nielsen blev valgt som revisor
   
 8. Eventuelt.
  1. Arrangement vedr. området omkring og i Badstuen.
   Fredag den 8. april kl. 15.00 – 17.00
   ved Venus med æblet i Krøyers Have.
   Tovholder Agnete Diemer – tlf 2743 8004
    
  2. Idé og inspirationsmøde vedr. frivilligdag
   den 13. april kl. 16.30 – 18.00 i Rådhusets kantine.
   Tilmelding til Åse Lyhne Skov (aase.lyhne.skov@svendborg.dk eller tlf. 6223 3018)
    
  3. Erik Nielsen Ø-Bryg mener, at der var brugt for mange penge til musik på Cittaslowdagen.