Generalforsamling 11. marts 2024

Generalforsamling 11 marts 2024
21. marts 2024 - subsiteadmin

Generalforsamling 11. marts 2024

Referat - generalforsamling den 11. marts 2024 kl. 19.45 for Cittaslowrådet.

Svendborgsund Bryghus, Nyborgvej 4D, 5700 Svendborg.

Der deltog 26 personer.

Dagsorden

Valg af dirigent og referent
Valgt Anne Gren som dirigent og Kim Christoffersen som referent.
 

Formandens beretning
v/ Anne Hjortenberg
I forbindelse med konstitueringen i 2023 blev Anne Hjortenberg valgt som formand og Dorte Have som næstformand i rådet.

Dorte Have repræsenterede Cittaslow i Ulvik hvor de nordiske Cittaslow byer mødtes i maj md. 2023.

I sensommeren 2023 deltog formanden i dommerjuryen til kommunens klimapris, endvidere afholdt formanden et oplæg om foreningen under KL’s netværksmøde om bæredygtig turisme, der blev afholdt i Svendborg.

Rådet afholdt i maj md. et visionsmøde hvor der deltog 20 medlemmer samt to kommunalbestyrelsesmedlemmer Kirstine Andersen og John Arly Henriksen. Visionsmødet udmundede i et årshjul og vi identificerede nøgleområder for at øge synligheden af Cittaslow, både på kommunens hjemmeside, på sociale medier og i gadebilledet og til arrangementer.

Der arbejdes videre med ideer og projekter.
t konkret resultat af arbejdet er de flotte emaljeskilte, der nu lyser op rundt omkring i kommunen.
Det er med stolthed at jeg som formand endelig kan se der skete noget, og er også en smule optimistisk og håbefuld for at Sydfyn virkelig vil forstå hvad Cittaslow står for.

Der blev arrangeret en rigtig hyggelig Cittaslowdag, som var slået sammen med Æbleræs i oktober måned 2023, med glædelig succes. Maritimt Center blev fyldt til bristepunktet med aktiviteter og mennesker, der alle var med til at fejre den fælles passion for lokale produkter og bæredygtighed. Æblet var selvfølgelig i centrum. Cittaslow havde arrangeret tre spændende talks – alle med æblet som omdrejningspunkt. Anne Green var moderator og ledte os igennem æblets historie.
Jeg synes personligt at det var en fantastisk måde at arrangere det på, og hvor meget energi og glæde der opstår når vi slår os sammen på tværs af byens aktører.

Der skete også det at Søs Grützmeier meddelte at hun skulle på pension, hvilket er velfortjent at Søs kan prioritere ’det gode liv’ Hun har gjort en kæmpe forskel, og vi ønsker hende alt det bedste i fremtiden.

Som formand fik jeg lov til at holde gryderne i kog sammen med Kim Christoffersen, hvor vi efter bedst evne forsøger at holde skibet på ret kurs, indtil Svendborg Kommune finder den rette hylde til Cittaslow, forhåbentligt i løbet af foråret.

Vi ser frem til samarbejdet med den Digitale redaktør i Kommunikation om arbejdet med en ny hjemmeside. Vi har længe ønske os mere synlighed på hjemmesiden, så kommende medlemmer nemmere kan finde og optagelsesproceduren kan være lige til at gå til.

Tak for jeres positive bidrag og lad os alle samme fortsætte med at gøre verden til et bedre sted, en by ad gangen.

Formandens beretning blev godkendt.

Der var kommentarer til at det var ærgerligt at man ikke kunne tilmelde sig Cittaslowdagen, dette vil man tage med i det kommende arbejde.
Der blev også fortalt at i området mellem Valdemarsgade og Skattergade var blevet givet et beløb til at arbejde med øget biodiversitet i haverne.
 

Regnskab
Godkendt.
 

Cittaslowrådet foreslår at vi fastholder 350 kr. pr. år
Godkendt.
 

Valg af Cittaslowrådsmedlemmer

På valg for to år er:
Anne Hjortenberg, Byens Gårdbutik. Modtager genvalg
Frederik Lauersen, LifePlan Kajak & Friluftsliv. Modtager genvalg
Finn Olsen. Har ikke taget stilling
Lotte Baunbæk, Baunbæk og Lyn. Modtager genvalg
Mai-Britt Strøm, Børneområdet.
Kasper Leander, Leanders. Modtager ikke genvalg

Ikke på valg er:
Anne Green, Svendborg Bibliotek
Dorte Have, City Coach
Henning Kongpetsak, Arkitekt Favn
Margit Lolk, Lolk bevægelse

Genvalgt:
Anne Hjortenberg
Frederik Lauersen
Finn Olsen
Lotte Baunbæk
Mai-Britt Strøm