Tanker og værdier

Tanker og værdier

Cittaslow er et international netværk af mindre byer, der arbejder for at forbedre livskvaliteten for deres indbyggere. I Cittaslow fokuserer man på bæredygtig udvikling, kvalitet frem for kvantitet og på at skynde sig langsomt for at give plads til det gode liv.

Siden 1999 er Cittaslow vokset fra et lokalt italiensk initiativ til en international organisation med mere end 126 medlemmer fra 19 lande over hele Verden. Før nye medlemmer optages vurderes de i forhold til 72 kriterier indenfor områderne gæstfrihed, miljø, infrastruktur, lokal produktion og byplanlægning.

Cittaslow arbejder for at fremme det gode liv og holdbar udvikling i lokalområder og mindre byer, som trues af fast-kulturens stadig større kompromiser med kvalitet og lokale værdier.

Cittaslowbevægelsen arbejder for at fremme lokale varer og produkter og for at beskytte de unikke lokale kvaliteter imod den stigende standardisering og ensretning af alt lige fra arkitektur til fødevarer, som i stigende grad rammer byer overalt i verden.

Optagelse i Cittaslow sker på baggrund af 72 kriterier fordelt på de seks kategorier: Infrastruktur og byplanlægning, bykvalitet og teknologiske faciliteter, lokale produkter, gæstfrihed, information og engagement i Cittaslow. Svendborg Kommune blev optaget som medlem af Cittaslownetværket i 2008.